Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2014

takecare
6824 8ffd 390
Reposted fromYuei Yuei viawerterowska werterowska
takecare
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapandorcia pandorcia
takecare
5243 850f 390
Reposted fromnajmilej najmilej viafremde fremde
takecare
6412 595b 390
takecare
5023 d9c2 390
Reposted fromseaoflove seaoflove viapraktica praktica
takecare
7135 0177 390
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viapraktica praktica

June 26 2014

takecare
4317 e1c8 390
Reposted fromtrickster trickster viadomcica domcica
takecare
takecare
6242 d119 390
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viafiolkowa fiolkowa
takecare
takecare
5601 dcd3 390
Reposted fromarwen arwen viafiolkowa fiolkowa
takecare
Jeśli chodzi o ludzi takich jak ja, to nic nie jest ważne, oprócz tego, aby nas unikać.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viabreakaway breakaway
takecare

czasem
trzeba
cofnąć się
o krok albo i
dwa
wycofać

wziąć
miesiąc
wolnego

nic
nie rób
nic
nie chciej
robić

grunt to
spokój
grunt to
własne tempo

nic z tego
co chcesz osiągnąć
nie uda ci się
jeżeli
zanadto będziesz
się starał.

weź
dziesięć lat
wolnego

to
cię
wzmocni

weź
dwadzieścia lat
wolnego.

to cię bardzo
wzmocni.

i tak nie ma
nic do
wygrania

a zresztą
pamiętaj
tylko jedna rzecz
na świecie
jest lepsza od
smacznie przespanej
nocy

ta
najlepsza to:
łagodna
śmierć.
a tymczasem
płać rachunki za
gaz
w
miarę możliwości
i
unikaj
kłótni z
żoną.

— Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
takecare
2924 80d6 390
Świetlicki, mój mistrz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaWecanbeheroes Wecanbeheroes
takecare
1074 3f36 390
Reposted frompollyanna pollyanna viaWecanbeheroes Wecanbeheroes
takecare
7369 1220 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viaWecanbeheroes Wecanbeheroes
takecare
5389 104b 390
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa vialovelikehope lovelikehope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl